ارائه فاکتور رسمی

ارائه فاکتور رسمی خرید آهن آلات

مجموعه آهن 123 مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده و در راستای رعایت حقوق مشتریان گرامی برای تمامی کالاها و آهن آلات عرضه شده خود فاکتور رسمی صادر می‌کند.

شرایط و نحوه خرید آهن آلات را هم بخوانید.

call